Mới 2023: Nhận xét cuộc đời Nguyễn Du?

Viết truyện Kiều (tác giả) (tả ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Nguyễn Du sinh ra trong một gia đình quyền quý có nhiều đời làm quan. Gia đình có hai truyền thống lớn: khoa bảng và văn hiến -> Nguyễn Du kế thừa trí tuệ và truyền thống….

Câu hỏi một: ——Nhận xét về cuộc đời của Nguyễn Du: nhiều thăng trầm trong thời loạn.

– Vài nét về cuộc đời Nguyễn Du dẫn đến thành công trong sáng tác của ông:

+ Sinh ra trong một gia đình quyền quý, nhiều đời làm quan. Gia đình có hai truyền thống lớn là khoa bảng và văn hóa, văn chương -> Nguyễn Du kế thừa trí tuệ và truyền thống.

+ Cuộc đời nhiều thăng trầm, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống phiêu bạt, sống gần dân, hiểu cảnh nghèo của dân, cuộc sống của dân, hiểu tiếng phổ thông trong đời sống của dân, có tấm lòng nhân hậu. tinh thần nhân đạo trong công việc của họ.

+ Làm quan thời Nguyên, đi truyền giáo ở Trung Quốc -> học được nhiều điều.

chương 2: Sự nghiệp văn học và các tác phẩm chính:

Quảng cáo

– Ba tập thơ chữ Hán:

+ Kỳ thi thử Qingxian : 78 bài, Bei Fengchen viết trong 10 năm (buồn).

+ hỗn hợp miền nam : 40 bài, thời làm quan nhà Nguyễn (sầu).

+ Lục địa Bắc Thập Tự : 131 bài, sáng tác trong một chuyến đi truyền giáo ở Trung Quốc (phê phán chế độ phong kiến ​​Trung Quốc; ca ngợi và đồng cảm với các anh hùng, nghệ sĩ tài hoa; đồng cảm với những người phụ nữ tài sắc nghèo khổ bất hạnh).

– Chữ viết đích danh:

+ Trường Tân Thành (Joe’s Story) : 3254 câu, viết theo thể song thất lục bát truyền thống.

+ văn học của tâm hồn : 184 câu, viết theo thể lục bát, nội dung đậm chất nhân văn.

– Đặc điểm chung của tác phẩm:

+ Thể hiện tư tưởng nhân đạo.

+ Lên án, tố cáo những thế lực đen tối chà đạp lên con người, ca ngợi, đánh giá cao vẻ đẹp kì diệu của con người và tình yêu.

Related Posts