Link tải file Doc: Tải mẫu giấy ủy quyền tố cáo PDF.DOCx

Ủy quyền tố cáo là hành động mà một người (người ủy quyền) trao quyền cho một người khác (người nhận ủy quyền)…

Link tải file Doc: Tải mẫu giấy ủy quyền xin phép xây dựng nhà ở PDF.DOCx

Giấy ủy quyền xin phép xây dựng nhà ở là một văn bản pháp lý mà chủ sở hữu (người được ủy quyền)…

Link tải file Doc: Tải mẫu giấy ủy quyền nhận tiền bảo hiểm nhân thọ PDF.DOCx

Giấy ủy quyền nhận tiền bảo hiểm nhân thọ là một văn bản pháp lý mà người chủ sở hữu của hợp đồng…

Link tải file Doc: Tải mẫu giấy ủy quyền sử dụng căn hộ PDF.DOCx

Ủy quyền sử dụng căn hộ là quá trình một cá nhân hoặc tổ chức chuyển giao quyền sử dụng một căn hộ…

Link tải file Doc: Tải mẫu giấy ủy quyền công ty cho công ty PDF.DOCx

Chúng ta đã từng nghe nhiều về việc ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân hoặc giữa công ty với cá nhân,…

Link tải file Doc: Tải mẫu giấy ủy quyền nhận tiền trợ cấp PDF.DOCx

Xin chào Biểu mẫu luật, tôi có vấn đề như sau: Tôi đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mỗi tháng,…

Link tải file Doc: Tải mẫu giấy ủy quyền đòi nợ cá nhân PDF.DOCx

Xin chào Biểu mẫu luật, tôi có vấn đề như sau: Tôi có cho một người quen vay 5 tỷ đồng. Theo như…

Link tải file Doc: Tải mẫu giấy ủy quyền làm lý lịch tư pháp PDF.DOCx

Xin chào Biểu mẫu luật, tôi có vấn đề như sau: Tôi đang cần xin lý lịch tư pháp để hoàn thiện một…

Link tải file Doc: Tải mẫu giấy ủy quyền nộp phạt giao thông PDF.DOCx

Việc ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông là một biện pháp hợp pháp và tiện lợi, giúp người vi phạm linh…

Link tải file Doc: Tải mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan PDF.DOCx

Giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan có vai trò rất quan trọng và cần thiết trong các hoạt động xuất nhập…