Mới 2023: Cách miêu tả người anh hùng Từ Hải như thế nào?

Viết bài Chí khí anh hùng (Miêu tả ngắn gọn) (từ Truyện Kiều) – Nguyễn Du Văn 10: Cách miêu tả người anh hùng Từ Hải: Khuynh hướng lý tưởng hóa nhân vật qua lối viết truyền thống và cảm hứng vũ trụ, ở đó truyền thống và cảm hứng vũ trụ không thể tách rời…

Câu hỏi một: trái tim bốn phương : Mong muốn được nổi tiếng và đạt được thành công.

khuôn mặt phi thường : Chỉ ra rằng các đặc điểm là khác nhau và nổi bật.

-> Hình tượng vũ trụ phi thường của anh hùng Tuhai.

——Sự kính trọng của Nguyễn Du đối với Từ Hải thể hiện ở chỗ: Người đàn ông, trái tim của hình vuông, khuôn mặt phi thường, nhanh nhẹn, vĩ đại, bầu trời bao la, thanh kiếm và yên ngựa …

Quảng cáo

chương 2: Từ Hải bộc lộ lý tưởng anh hùng của mình với Thủy Kiều:

– Trác Kiều là tri kỷ không hiểu mình, không oán trách, không bao giờ quên lý tưởng cao cả của tình yêu, “tâm chung phúc… vạn dặm xa bờ”.

– Tràn đầy niềm tin vào một tương lai thành công “Bao giờ tôi trở thành một triệu quân tinh nhuệ… Nhà nhà nghi ngờ”.

Câu 3: Cách miêu tả nhân vật chính Từ Hải: Khuynh hướng lý tưởng hóa nhân vật với lối viết truyền thống và cảm hứng vũ trụ, ở đó truyền thống và cảm hứng vũ trụ gắn bó chặt chẽ với nhau. Hình tượng người anh hùng là một nhân vật truyền thống trong văn học trung đại, nổi bật với tính cách “tứ dung”, suy nghĩ và hành động ngắn gọn, dứt khoát, hơi thiên về lý trí hơn là tình cảm.

Related Posts