Mới 2023: Trong chu kì tế bào, nhiễm sắc tử không tồn tại ở kì nào dưới đây?

Giáo án Học kỳ 1 Sinh học 10 Phần 2 Chương 4 – Phân bào. Ở kì giữa, ở xích đạo có bao nhiêu hàng sắp xếp?

1. Trắc nghiệm (hãy khoanh tròn câu trả lời đúng)

Đầu tiên. Ở kì giữa, ở xích đạo có bao nhiêu hàng sắp xếp?

A. 4 hàng B. 3 hàng

C. 2 hàng D. 1 hàng

2. Điều nào sau đây không có trong chu kỳ tế bào?

A. Học kỳ thứ nhất B. Học kỳ thứ hai

C. Cuối kỳ D. Giữa kỳ

3. Hiện tượng nào sau đây không xảy ra khi bắt đầu quá trình nguyên phân?

A. Vỏ hạt nhân mất dần

B. Nhiễm sắc thể co rút dần

C. Các nhiễm sắc thể tách nhau di chuyển về hai cực của tế bào

D. thoi phân bào dần dần xuất hiện

4. Trong quá trình nguyên phân, tế bào động vật phân chia tế bào chất như thế nào?

A. Màng tế bào phân rã ở xích đạo

B. Từ xích đạo hình thành vách ngăn mở rộng dần về hai phía

C. Màng tế bào co lại ở xích đạo

Quảng cáo

D. Sự gián đoạn tế bào chất ở mặt phẳng xích đạo

5. Ví dụ nào sau đây thể hiện vai trò của nguyên phân đối với đời sống con người?

A. Hiện tượng trương nở của xác động vật

B. Tăng trưởng tế bào trứng đơn bội

C. Hiện tượng lành và liền vết thương hở

D. Sự nổi lên và xẹp xuống của bong bóng cá

6. Bệnh nào sau đây do rối loạn cơ chế điều hòa nguyên phân ở một bộ phận cơ thể?

A. Ung thư B. Tiểu đường

C. Viêm gan B D. Bệnh gút

2. Văn xuôi

Đầu tiên. Nêu quá trình và ý nghĩa của nguyên phân

2. Quá trình nguyên phân của một hợp tử Drosophila (2n=8) tạo ra 8 tế bào mới.
a) Xác định số lần phân bào của hợp tử.
b) Tính tổng số NST, cromatit, tâm động của 8 tế bào ở mỗi kì của quá trình nguyên phân.

Kay

người Trung gian

bài giảng đầu tiên

giữa kỳ

tập tiếp theo

Học kì cuối

số lượng nhiễm sắc thể đơn

số lượng nhiễm sắc thể kép

số cromit

số tâm động

1. Trắc nghiệm

2. Văn xuôi

Đầu tiên. Nguyên phân là hình thức phân chia tế bào phổ biến ở sinh vật nhân thực. Quá trình gồm 2 pha, phân chia nhân và phân chia tế bào chất.

* Nhân và chia

Theo một số dấu hiệu cụ thể, phân hạch hạt nhân được chia thành 4 giai đoạn:

– Kì đầu: các NST kép co dần, màng nhân và nhân con dần biến mất, thoi phân bào dần xuất hiện.

– Kì giữa: Các NST kép xoắn cực đại và xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Mỗi NST kép đính với thoi phân bào ở tâm động.

Anaphase: Nhiễm sắc thể tách ra và di chuyển dọc theo thoi phân bào đến các cực đối diện của tế bào.

– Kì cuối: NST dãn dần ra, vỏ nhân và nhân con dần xuất hiện.

* Phân chia tế bào chất

Khi quá trình phân chia vật liệu di truyền hoàn thành trong kỳ giữa, tế bào bắt đầu phân chia tế bào chất để tạo thành hai tế bào con.

– Đối với động vật: Sự phân chia tế bào chất diễn ra bằng cách nối màng tế bào ở mặt phẳng xích đạo.

– Đối với thực vật: Sự phân chia tế bào chất xảy ra bằng cách phân chia dần tế bào mẹ thành 2 tế bào con nhờ hình thành vách ngăn xenlulozơ ở trung tâm tế bào.

Kết quả: Một tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con có cùng kiểu gen và giống hệt tế bào mẹ.

Ý nghĩa thực sự

– Đối với sinh vật nhân thực đa bào, nguyên phân làm tăng số lượng tế bào, giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển. Ngoài ra, quá trình này giúp cơ thể tái tạo các mô và cơ quan bị tổn thương, mở ra cánh cửa cho việc nuôi cấy mô sống và cấy ghép nội tạng.

– Đối với sinh vật vô tính, nguyên phân là cơ sở để sinh ra đời con có kiểu gen giống mẹ.

2. Một.Gọi a là số lần phân bào của trứng đã thụ tinh

Ta có: 2MỘT= 8 => a = 3

b.

Kay

người Trung gian

bài giảng đầu tiên

giữa kỳ

tập tiếp theo

Học kì cuối

số lượng nhiễm sắc thể đơn

0

0

0

128

64

số lượng nhiễm sắc thể kép

64

64

64

0

0

số cromit

128

128

128

0

0

số tâm động

64

64

64

128

64

Related Posts