Cập nhật 2023: Đền Long Đại thôn Bảo Vệ, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

thpt-nguyenvancu-brvt.edu.vn gửi tới các bạn bài viết Đền Long Đại thôn Bảo Vệ, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Hi vọng sẽ hữu ích cho các bạn.

Chùa Long Tài thờ vị thánh Tam Giang Trương Hát (502-571), người đã ủng hộ cuộc nổi dậy của vua Chao Guangfu vào thế kỷ thứ 6.

Hình bên dưới là ảnh Chùa Long Đại ở làng Bào, xã Long Quân, huyện Phú Thọ, thành phố Hà Nội.

Chùa Long Đại, thôn Bào, xã Long Trấn, huyện Phú Thọ, TP Hà Nội

Chùa Long Đại, thôn Bào, xã Long Trấn, huyện Phú Thọ, TP Hà Nội

Chùa Long Đại, thôn Bào, xã Long Trấn, huyện Phú Thọ, TP Hà Nội

Chùa Long Đại, thôn Bào, xã Long Trấn, huyện Phú Thọ, TP Hà Nội

Chùa Long Đại, thôn Bào, xã Long Trấn, huyện Phú Thọ, TP Hà Nội

Chùa Long Đại, thôn Bào, xã Long Trấn, huyện Phú Thọ, TP Hà Nội

Chùa Long Đại, thôn Bào, xã Long Trấn, huyện Phú Thọ, TP Hà Nội

Chùa Long Đại, thôn Bào, xã Long Trấn, huyện Phú Thọ, TP Hà Nội

Chùa Long Đại, thôn Bào, xã Long Trấn, huyện Phú Thọ, TP Hà Nội

Related Posts