Link tải file Doc: Tải mẫu giấy ủy quyền xác nhận tình trạng hôn nhân PDF.DOCx

Giấy ủy quyền xác nhận tình trạng hôn nhân đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận và chứng thực thông tin…

Link tải file Doc: Tải mẫu giấy ủy quyền xin giấy phép xây dựng PDF.DOCx

Giấy ủy quyền xin giấy phép xây dựng là một văn bản pháp lý mà một bên (người ủy quyền) giao phép cho…

Link tải file Doc: Tải mẫu giấy ủy quyền thi công xây dựng PDF.DOCx

Giấy ủy quyền thi công xây dựng không chỉ là một tài liệu thông thường mà bên chủ đầu tư cung cấp cho…

Link tải file Doc: Tải mẫu giấy xác nhận thông tin PDF.DOCx

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, việc sử dụng Mẫu giấy xác nhận thông tin ngày càng trở nên phổ…

Link tải file Doc: Tải mẫu giấy ủy quyền sử dụng nhà ở PDF.DOCx

Trong một số trường hợp, việc quản lý một căn nhà có thể trở nên quá phức tạp hoặc không thể tự mình…

Link tải file Doc: Tải mẫu giấy ủy quyền sử dụng tài khoản ngân hàng PDF.DOCx

Xin chào Biểu mẫu luật, mình có vấn đề như sau mong Biểu mẫu luật hỗ trợ: Mình hiện đang là sinh viên…

Link tải file Doc: Tải mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe ô tô PDF.DOCx

Hiện nay, biển số định danh “ra đời” dẫn đến tình trạng “bán xe nhưng không bán biển” hay “biển số theo người”,…

Link tải file Doc: Mẫu giấy ủy quyền đăng ký xe ô tô

Xin chào Biểu mẫu luật, tôi có vấn đề như sau: Hiện tại, tôi đang sinh sống và làm việc tại Canada. Sắp…

Link tải file Doc: Mẫu giấy ủy quyền giám hộ trẻ em

Xin chào Biểu mẫu luật, tôi có vấn đề như sau mong được Biểu mẫu luật giải đáp: Tôi năm nay 25 tuổi,…

Link tải file Doc: Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền thay

Giấy ủy quyền nhận tiền thay là một văn bản quan trọng ghi nhận nội dung chuyển quyền lợi nhận tiền từ người…