Link tải file Doc: Tải xuống mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ nhà đất PDF/DOCx

Mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ nhà đất cho phép người sở hữu nhà đất ủy quyền một người khác, thường là một người đại diện của công ty hoặc tổ chức, để đại diện và thực hiện các thủ tục liên quan đến nộp hồ sơ nhà đất. Người được ủy quyền (phó giám đốc) có quyền tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị và gửi các biểu mẫu, tham gia vào cuộc họp và đại diện cho người ủy quyền trong các giao dịch liên quan đến nhà đất. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về mẫu giấy uỷ quyền này trong bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!

Mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ nhà đất
Mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ nhà đất

Tải xuống mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ nhà đất

Nội dung mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ nhà đất

Ngày [ngày], tháng [tháng], năm [năm]

Chúng tôi, công ty [tên công ty], có địa chỉ trụ sở tại [địa chỉ công ty], đại diện bởi ông/bà [tên người ủy quyền], có chức vụ [chức vụ người ủy quyền] (sau đây gọi là “Người ủy quyền”),

Ủy quyền cho ông/bà [tên phó giám đốc], có địa chỉ [địa chỉ phó giám đốc], với chức vụ [chức vụ phó giám đốc] (sau đây gọi là “Phó giám đốc”),

Ủy quyền và ủy thác cho Phó giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục và hoạt động liên quan đến việc nộp hồ sơ liên quan đến giao dịch nhà đất (sau đây gọi chung là “Hồ sơ”) như sau:

Tiếp nhận, xác nhận và kiểm tra đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan đến Hồ sơ.

Chuẩn bị và hoàn thiện các biểu mẫu, báo cáo và tài liệu cần thiết để nộp Hồ sơ.

Đại diện và tham gia vào các cuộc họp, buổi làm việc và giao dịch có liên quan đến Hồ sơ.

Ký tên, đóng dấu và gửi Hồ sơ đến các cơ quan, tổ chức, và cá nhân có liên quan.

Thực hiện các thủ tục bổ sung và yêu cầu thông tin phụ trong quá trình xử lý Hồ sơ.

Liên lạc và trao đổi thông tin với các bên liên quan để đảm bảo tiến trình nhanh chóng và hiệu quả của Hồ sơ.

Đại diện Người ủy quyền trong mọi tình huống liên quan đến Hồ sơ, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc thương lượng, thay đổi và điều chỉnh các điều khoản, điều kiện và thoả thuận liên quan đến giao dịch nhà đất.

Thực hiện mọi hành động khác cần thiết và liên quan đến nộp Hồ sơ.

Người ủy quyền cam kết tuân thủ và chấp hành mọi quyết định và hành động của Phó giám đốc liên quan đến Hồ sơ.

Thời hạn ủy quyền bắt đầu từ ngày ký và kéo dài cho đến khi Hồ sơ hoàn thành và được chấp thuận.

Trân trọng,

[Chữ ký Người ủy quyền]
[Tên Người ủy quyền]
[Chức vụ Người ủy quyền]

[Chữ ký Phó giám đốc]
[Tên Phó giám đốc]
[Chức vụ Phó giám đốc]

Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ nhà đất

Đây là hướng dẫn để bạn soạn thảo một mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ nhà đất.

Bước 1: Tiêu đề

Bắt đầu với tiêu đề “Mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ nhà đất”. Đặt tiêu đề này ở đầu trang và làm nổi bật để người đọc dễ dàng nhận biết mục đích của giấy ủy quyền.

Bước 2: Thông tin công ty

Ghi rõ tên công ty, địa chỉ trụ sở chính và thông tin liên hệ của công ty ở phần này. Điều này giúp xác định rõ người đại diện công ty và tạo sự tin tưởng cho người nhận giấy ủy quyền.

Bước 3: Thông tin về người ủy quyền

Ghi rõ tên người ủy quyền, chức vụ và thông tin liên hệ của người ủy quyền. Điều này giúp xác định rõ người đang ủy quyền và có trách nhiệm trong quá trình nộp hồ sơ nhà đất.

Bước 4: Thông tin về phó giám đốc

Ghi rõ tên phó giám đốc, địa chỉ và thông tin liên hệ của phó giám đốc. Điều này giúp xác định rõ người được ủy quyền và có trách nhiệm thực hiện các thủ tục và hoạt động liên quan đến nộp hồ sơ nhà đất.

Bước 5: Nội dung ủy quyền

Trình bày chi tiết về quyền hạn và nhiệm vụ được ủy quyền cho phó giám đốc. Điều này có thể bao gồm các hoạt động như tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị biểu mẫu, gửi hồ sơ, tham gia vào cuộc họp và đại diện cho người ủy quyền trong các giao dịch liên quan đến nhà đất. Cố gắng mô tả chi tiết và rõ ràng để tránh hiểu lầm.

Bước 6: Thời hạn ủy quyền

Chỉ định thời gian bắt đầu và kết thúc của ủy quyền. Điều này có thể là một ngày cụ thể hoặc có thể được xác định bằng cách liên kết với sự hoàn thành và chấp thuận của hồ sơ.

Bước 7: Ký tên và ngày tháng

Cuối cùng, yêu cầu người ủy quyền và phó giám đốc ký tên và ghi rõ tên của họ dưới các chữ ký. Đồng thời, ghi lại ngày tháng ký để xác nhận thời điểm ủy quyền.

Lưu ý khi soạn thảo mẫu giấy ủy quyền

Khi soạn thảo mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ nhà đất, dưới đây là một số lưu ý quan trọng mà bạn nên cân nhắc:

  • Đảm bảo rằng mục đích của giấy ủy quyền được xác định rõ ràng và chi tiết. Chỉ định rõ các hoạt động mà người được ủy quyền được phép thực hiện liên quan đến nộp hồ sơ nhà đất.
  • Chính xác xác định tên, chức vụ và thông tin liên hệ của cả người ủy quyền và phó giám đốc. Điều này giúp người nhận giấy ủy quyền nhận ra và xác định các bên liên quan.
  • Trình bày một cách chi tiết và rõ ràng về quyền hạn và trách nhiệm của người được ủy quyền. Nêu rõ các hoạt động cụ thể mà người được ủy quyền có quyền thực hiện liên quan đến nộp hồ sơ nhà đất.
  • Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của ủy quyền. Điều này có thể là một ngày cụ thể hoặc có thể liên kết với việc hoàn thành và chấp thuận của hồ sơ.
  • Trình bày nội dung giấy ủy quyền một cách rõ ràng và đơn giản để tránh hiểu lầm và tranh cãi về ý nghĩa của các điều khoản và điều kiện.
  • Đảm bảo rằng giấy ủy quyền tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các yêu cầu cụ thể liên quan đến nộp hồ sơ nhà đất. Nếu cần, hãy tư vấn với một luật sư để đảm bảo tính hợp pháp và phù hợp của giấy ủy quyền.
  • Yêu cầu người ủy quyền và phó giám đốc ký tên và ghi rõ tên của họ dưới chữ ký. Ghi lại ngày tháng ký để xác nhận thời điểm ủy quyền.
  • Sau khi hoàn thành, lưu trữ bản gốc của giấy ủy quyền và sao chép cho cả người ủy quyền và phó giám đốc để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Xem thêm Mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông

Câu hỏi thường gặp

Thời gian xác định giấy ủy quyền làm sổ đỏ là bao lâu?

Trong giấy ủy quyền, hai bên thương lượng hợp đồng trong một thời hạn nhất định. Nếu cả hai bên không ký kết thỏa thuận hoặc nếu pháp luật không có quy định về thời hạn của thỏa thuận. Nghĩa là mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ này chỉ có giá trị trong vòng 1 năm kể từ ngày bắt đầu ký kết hợp đồng.

Các trường hợp bị chấm dứt thời hạn của giấy ủy quyền là trường hợp nào?

Nếu hợp đồng bao gồm tiền bồi thường thì bên ủy quyền có thể chấm dứt việc ủy ​​quyền bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, phải hoàn trả đầy đủ tiền bồi thường cho người được ủy quyền, kèm theo bồi thường thiệt hại do việc chấm dứt hợp đồng gây ra. Nếu hợp đồng không yêu cầu đền bù thì bên được ủy quyền có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, người được ủy quyền phải được thông báo trước về thời gian đủ chính xác. Người được ủy quyền phải thông báo bằng văn bản cho bên thứ ba về việc chấm dứt hợp đồng đại lý. Nếu bên thứ ba không được thông báo, Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực. Trừ trường hợp người thứ ba biết và phải biết là phải chấm dứt hợp đồng.

✅ Mẫu giấy ủy quyền: 📝 Nộp hồ sơ nhà đất
✅ Định dạng: 📄 File Word/PDF
✅ Số lượng file: 📂 2
✅ Số lượt tải: 📥 +1000

Related Posts