Link tải file Doc: Tải xuống mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự chuẩn 2023

Pháp luật quy định một số đối tượng sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự nếu thuộc các trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định. Nếu bạn có nhu cầu xin miễn nghĩa vụ quân sự có thể nộp đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự gửi đến cơ quan thẩm quyền. Có thể nhiều người hiện nay chưa biết viết đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự như thế nào? Nếu bạn đang gặp khó khăn khi viết mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự, hãy tải xuống mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự chuẩn 2023 dưới bài viết này của Biểu mẫu luật nhé.

Trường hợp nào được miễn nghĩa vụ quân sự

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là một trong những nghĩa vụ bắt buộc của công dân. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp cá nhân được miẽn nghĩa vụ quân sự theo quy định. Cá nhân chỉ được miễn nghĩa vụ quân sự trong trường hợp mà pháp luật quy định. Vậy, trường hợp nào được miễn nghĩa vụ quân sự? Hãy theo dõi nội dung dưới đây để nắm được trường hợp nào được miễn nghĩa vụ quân sự nhé.

Căn cứ Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về đối tượng được miễn đi nghĩa vụ quân sự bao gồm:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.”

Theo đó, công dân thuộc 05 trường hợp sau đây sẽ được miễn gọi nhập ngũ:

– Công dân là con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

– Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

– Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

– Công dân là người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

– Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Bên cạnh đó, những công dân được miễn nghĩa vụ nên trên nếu tình nguyện tham gia thì vẫn được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Tải xuống mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự chuẩn 2023

Một số bài viết liên quan

Ai có thẩm quyền quyết định miễn nghĩa vụ quân sự?

Để được miễn nghĩa vụ quân sự thì cần được cơ quan có thẩm quyền quyết định miễn nghĩa vụ quân sự cho công dân. Pháp luật có quy định về cơ quan có thẩm quyền quyết định miễn nghĩa vụ quân sự. Vậy, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định miễn nghĩa vụ quân sự. Hãy theo dõi nội dung dưới đây để nắm được ai có thẩm quyền quyết định miễn nghĩa vụ quân sự nhé.

Thẩm quyền quyết định miễn nghĩa vụ quân sự được quy định tại Điều 42 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:

Điều 42. Thẩm quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ đối với công dân quy định tại Điều 41 của Luật này.

2. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ đối với công dân quy định tại khoản 4 Điều 4 của Luật này.

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định miễn gọi nhập ngũ đối với công dân quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 (được bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019).

Tải xuống mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự

Thủ tục xin miễn nghĩa vụ quân sự

Để được miễn nghĩa vụ quân sự thì công dân cần chuẩn bị hồ sơ xin miễn nghĩa vụ quân sự và gửi lên cơ quan có thẩm quyền. Việc quyết định miễn nghĩa vụ quân sự phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định pháp luật. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình xin miễn nghĩa vụ quân sự, hãy tham khảo thủ tục xin miễn nghĩa vụ quân sự dưới đây nhé.

Để được hủ tục xin miễn nghĩa vụ quân sự, công dân cần chuẩn bị một bộ hồ sơ yêu cầu miễn nghĩa vụ quân sự bao gồm:

– Đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự;

– Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được hủ tục xin miễn nghĩa vụ quân sự.

Công dân tiến hành nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện để giải quyết. UBND cấp huyện sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ xin miễn nghĩa vụ quân sự, xác minh công dân có thuộc đối tượng được miễn nghĩa vụ quân sự hay không.

Sau đó, Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ tiến hành thông báo kết quả hủ tục xin miễn nghĩa vụ quân sự với công dân.

Thông tin liên hệ

Trên đây là giải đáp của Hỏi đáp luật về “Tải xuống mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự chuẩn 2023 . Biểu mẫu luật luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Bài viết liên quan:

Tải ngay mẫu đơn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Câu hỏi thường gặp

Công dân thuộc diện được miễn nghĩa vụ quân sự mà có mong muốn được tham gia thì có được không?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định như sau:
Điều 5. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.
Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.
4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định.
Theo đó, công dân thuộc diện được xin miễn nghĩa vụ quân sự quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Khi nào đi nghĩa vụ quân sự 2024?

Căn cứ quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì đi nghĩa vụ quân sự là việc công dân vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển.
Theo quy định tại Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì hằng năm, gọi công dân nhập ngũ một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ lần thứ hai.
Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ.
Như vậy, có thể xác định thời gian gọi công dân đi nghĩa vụ quân sự năm 2024 sẽ diễn ra vào khoảng tháng 2/2024 hoặc tháng 3/2024.

✅ Mẫu đơn: 📝 Mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự
✅ Định dạng: 📄 File Word
✅ Số lượng file: 📂 1
✅ Số lượt tải: 📥 +500

Related Posts