Link tải file Doc: Tải mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Thiết kế cũng đòi hỏi việc kết hợp các yếu tố như thẩm mỹ, cấu trúc, tương tác người dùng và khả năng sử dụng để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh và hấp dẫn cho người dùng. Do đó, đối với những dự án lớn, cá nhân, công ty thường lựa chọn liên danh tư vấn thiết kế để đảm bảo những yêu cầu về thiết kế đối với dự án đó. Trong trường hợp này, các bên sẽ ký kết hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế để đảm bảo sự ràng buộc pháp lý trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

Qua bài viết này, Biểu mẫu luật xin gửi tới bạn đọc Mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế và những vấn đề pháp lý liên quan.

Hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế là gì?

Hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế là một loại hợp đồng giữa hai hay nhiều cá nhân hoặc tổ chức tư vấn thiết kế để cùng nhau thực hiện một dự án thiết kế cụ thể. Thông qua việc hợp tác với nhau, các bên trong liên danh đóng vai trò công tác tư vấn, góp ý và cung cấp kiến thức chuyên môn liên quan để hoàn thiện dự án.

Trên cơ sở hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế, các bên sẽ thống nhất các điều khoản về phân công công việc, chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi, xác định phương thức thanh toán, và mọi quy định khác liên quan đến dự án. Mục tiêu của hợp đồng liên danh là đảm bảo sự hợp tác và chia sẻ trách nhiệm trong quá trình thiết kế, từ đó mang lại kết quả tốt nhất cho dự án.

Hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế thường được sử dụng trong lĩnh vực kiến trúc, kiến trúc công nghiệp, thiết kế nội thất và các dự án xây dựng khác.

Tải mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế
Tải mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Những nội dung cơ bản của hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế là một hợp đồng được ký kết giữa hai bên hoặc nhiều bên nhằm cùng tham gia vào một dự án thiết kế. Trên thực tế hiện nay, hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế gồm những nội dung cơ bản như sau:

– Định nghĩa dự án: Hợp đồng sẽ mô tả rõ ràng về dự án thiết kế, bao gồm mục tiêu, phạm vi, yêu cầu kỹ thuật, và các điều kiện cần thiết khác.

– Quyền và nghĩa vụ của các bên: Hợp đồng phải xác định rõ về quyền và nghĩa vụ của từng bên tham gia vào liên danh. Điều này gồm cả việc xác định rõ vai trò và trách nhiệm của từng bên trong quá trình thiết kế.

– Thời gian và kế hoạch làm việc: Hợp đồng sẽ xác định thời gian bắt đầu và kết thúc dự án, cũng như các mốc thời gian quan trọng và lịch làm việc chi tiết của từng bên.

– Bảo mật thông tin: Hợp đồng thường bao gồm các điều khoản liên quan đến bảo mật thông tin, đảm bảo rằng dữ liệu và thông tin liên quan đến dự án không được tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý.

– Chia sẻ lợi ích và chi phí: Hợp đồng sẽ xác định cách thức chia sẻ lợi ích và chi phí của dự án giữa các bên liên danh. Điều này bao gồm cả việc xác định về việc chia sẻ doanh thu từ dự án và việc chịu trách nhiệm về chi phí phát sinh.

– Giải quyết tranh chấp: Hợp đồng sẽ chứa các điều khoản về giải quyết tranh chấp, bao gồm cách thức xử lý khi có mâu thuẫn hay bất đồng quan điểm giữa các bên.

Đây chỉ là những nội dung cơ bản, hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế có thể được điều chỉnh và bổ sung thêm tùy theo từng trường hợp cụ thể và yêu cầu của dự án.

Tải mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về việc tư vấn thiết kế đối với một vấn đề nào đó. Vì vậy, hợp đồng này cần đảm bảo các nội dung chủ yếu như: thông tin của các bên, quyền và nghĩa vụ của các bên, nội dung công việc, … Dưới đây là mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế của Biểu mẫu luật, bạn đọc có thể tham khảo:

Những lưu ý khi soạn hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế là căn cứ quan trọng để các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ với nhau trong quá trình hợp tác liên danh. Vì vậy, khi soạn hợp đồng cũng như ký hợp đồng, các bên cần lưu ý những vấn đề như sau để bảo đảm quyền lợi của mình. 

– Xác định rõ các bên tham gia: Hợp đồng cần xác định rõ các bên liên danh và vị trí, trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình tư vấn thiết kế.

– Mô tả dịch vụ: Hợp đồng nên chi tiết mô tả các dịch vụ tư vấn thiết kế được yêu cầu, bao gồm phạm vi công việc, tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, và số lượng sản phẩm của dự án.

– Các điều khoản về bảo mật thông tin: Đảm bảo rằng hợp đồng có các điều khoản về bảo mật thông tin, bảo vệ quyền lợi của khách hàng và bảo mật các thông tin nhạy cảm liên quan đến dự án.

– Điều khoản về bồi thường: Hợp đồng nên quy định rõ về trách nhiệm và bồi thường khi có sự cố xảy ra hoặc vi phạm các điều khoản hợp đồng.

– Thời gian và tiến độ: Hợp đồng nên ghi rõ thời gian thực hiện dự án và các tiến độ cụ thể, đảm bảo rằng công việc được hoàn thành đúng hẹn.

– Chi phí và thanh toán: Điều chỉnh các chi phí tư vấn thiết kế và cách thức thanh toán rõ ràng trong hợp đồng. Bao gồm các điều khoản về việc đảm bảo thanh toán đúng hạn và cách thức xử lý các vấn đề liên quan đến thanh toán.

– Điều khoản chấm dứt hợp đồng: Xác định rõ các điều khoản và điều kiện để chấm dứt hợp đồng, bao gồm việc thông báo trước và quyền từ chối tiếp tục hợp tác.

Mời bạn xem thêm: 

Thông tin liên hệ: 

Biểu mẫu luật đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến Mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế Nếu bạn còn vướng mắc về bài viết và những vấn đề pháp lý liên quan. Hãy liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp: 

Liên danh là gì?

Liên danh là một thuật ngữ kinh doanh được sử dụng để chỉ một hợp tác giữa hai hoặc nhiều cá nhân hoặc tổ chức trong một dự án cụ thể. Liên danh được hình thành khi các bên cùng nhau làm việc với mục tiêu chung nhằm tận dụng mối quan hệ, kỹ năng và tài nguyên của mỗi bên để đạt được lợi ích kinh tế và/hoặc phi tài chính. Liên danh thường được thiết lập thông qua việc ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa các bên để quy định các điều khoản và điều kiện của việc hợp tác.

Hình thức của hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế?

Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Luật Đấu Thầu năm 2013 pháp luật :
“Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận hợp tác giữa những thành viên, trong đó lao lý rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và nghĩa vụ và trách nhiệm chung, nghĩa vụ và trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.”
Đồng thời tại khoản 1, Điều 71 Luật Đấu Thầu năm 2013 pháp luật :
“Đối với nhà đầu tư liên danh, tổng thể những ngành viên liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu ( nếu có ) vào văn bản hợp đồng. Hợp đồng ký kết giữa những bên phải tuân thủ những lao lý của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan.”
Như vậy khi triển khai liên danh để đấu thầu gói thầu tư vấn thiết kế, hợp đồng liên danh giữa những nhà thầu phải được lập thành văn bản, những bên tham gia phải thực thi ký tên, đóng dấu vào hợp đồng .

Đánh giá bài viết post

Related Posts