Link tải file Doc: Tải mẫu giấy ủy quyền sử dụng sổ đỏ PDF.DOCx

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là cách gọi thông dụng của đại đa số người dân đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận). Cách gọi này bắt nguồn từ màu sắc của loại giấy tờ này ở thời kỳ trước. Hiện nay, sổ đỏ đã được ban hành theo một mẫu thống nhất được gọi là Giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành. Tại Điều 3 Luật Đất đai 2013 đã khẳng định giá trị pháp lý của sổ đỏ như sau: 

“ […] 9. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định.

[…]

16. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”

Bản chất pháp lý của ủy quyền sử dụng sổ đỏ

Ủy quyền sử dụng sổ đỏ là việc người đứng tên trên sổ đỏ cho phép người khác sử dụng và định đoạt sổ đỏ của mình để thực hiện các giao dịch, công việc. Cách gọi này bắt nguồn từ sự nhầm lẫn của đại đa số người dân đối với giá trị của sổ đỏ. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng sổ đỏ có giá trị là quyền sử dụng đất. Bán sổ đỏ, thế chấp sổ đỏ chính là bán đất, thế chấp đất. Trong khi đó, như phần trên đã phân tích, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ là một loại giấy tờ ghi nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức – chỉ có giá trị như một tờ giấy thông thường mà tài sản thực sự chính là giá trị của quyền sử dụng đất – đây là loại tài sản vô hình của người sử dụng đất.

Tải mẫu giấy ủy quyền sử dụng sổ đỏ PDF.DOCx

Như vậy, xét về bản chất, ủy quyền sổ đỏ tương tự như việc ủy quyền cho người khác sử dụng một tờ giấy có nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất mà không phải là ủy quyền sử dụng đất. 

Để thuận tiện hơn trong quá trình phân tích bài viết, thuật ngữ ủy quyền sổ đỏ trong bài viết này Biểu mẫu luật sẽ sử dụng để nhằm chỉ việc ủy quyền sử dụng đất. 

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng sổ đỏ

Việc ủy quyền sử dụng sổ đỏ được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau tùy vào nhu cầu và điều kiện của các bên. Việc ủy quyền sử dụng sổ đỏ cần phải được thể hiện đầy đủ nội dung và phạm vi ủy quyền để đảm bảo quyền lợi của các bên trong quá trình thực hiện. 

Dưới đây là Mẫu giấy ủy quyền sử dụng sổ đỏ của Biểu mẫu luật, bạn có thể tải về và sử dụng: 

Những nội dung quan trọng của giấy ủy quyền sử dụng sổ đỏ

Khi ủy quyền sử dụng đất, người nhận ủy quyền sẽ được thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với thửa đất là đối tượng của giấy ủy quyền. Tuy nhiên, các quyền này sẽ bị giới hạn bởi nội dung của giấy ủy quyền. Hay nói cách khác, việc thực hiện quyền và trách nhiệm giữa các bên phụ thuộc rất nhiều vào nội dung của giấy ủy quyền. 

Dưới đây là những nội dung cơ bản của giấy ủy quyền sổ đỏ, bạn đọc cần lưu ý:
– Thông tin về các bên liên quan: Giấy ủy quyền cần xác định rõ tên và địa chỉ của người cấp và người nhận ủy quyền. Điều này giúp xác định chính xác các bên tham gia giao dịch.

– Mô tả tài sản và mục đích sử dụng: Giấy ủy quyền cần cung cấp thông tin chi tiết về tài sản được ủy quyền sử dụng, bao gồm địa chỉ và diện tích của đất. Ngoài ra, nó cũng cần xác định mục đích sử dụng đất, chẳng hạn như đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm hay đất thổ cư, …

– Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền nên chỉ định rõ thời hạn sử dụng đất. Điều này giúp xác định thời điểm kết thúc của quyền sử dụng và tránh những tranh chấp sau này.

– Điều khoản và điều kiện: Giấy ủy quyền cần đề cập đến các điều khoản và điều kiện của quyền ủy quyền, bao gồm quyền và trách nhiệm của người được ủy quyền, các giới hạn và điều kiện sử dụng đất, cũng như các quy định pháp luật liên quan.

– Ký xác nhận: Giấy ủy quyền cần được ký bởi cả người cấp và người nhận ủy quyền để xác nhận rằng họ đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu. 

Mời bạn xem thêm: 

Thông tin liên hệ: 

Biểu mẫu luật đã gửi tới bạn đọc Mẫu giấy ủy quyền sử dụng sổ đỏ và những vấn đề pháp lý liên quan qua bài viết bên trên. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. 

Câu hỏi thường gặp: 

Sổ đỏ có phải giấy tờ có giá không?

Theo Công văn 141/TANDTC-KHXX thì các giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản sau đây không phải là giấy tờ có giá:
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ); 
– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy đăng ký xe mô tô, xe máy; 
– Giấy đăng ký xe ô tô…
Như vậy, theo quy định trên thì sổ đỏ không phải là giấy tờ có giá mà chỉ là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp.

Bị người khác chiếm giữ sổ đỏ có bị mất đất không?

Sổ đỏ chỉ là căn cứ ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất mà không có giá trị thay thế những quyền này. Do đó, trong trường hợp bị người khác chiếm giữ sổ đỏ, bạn không cần phải lo mất đất nhé.
Bởi lẽ, việc thực hiện các giao dịch về tài sản bắt buộc phải được công chứng, chứng thực. Khi đó, công chứng viên hoặc cơ quan nhà nước sẽ kiểm tra tính hợp pháp của giao dịch này. Nếu không phải là người đứng tên trên sổ đỏ (mà không phải nhận ủy quyền) ký tên trên hợp đồng và có mặt trực tiếp tại thời điểm công chứng/ chứng thực thì cơ quan có thẩm quyền sẽ không công chứng/ chứng thực hợp đồng đó. 
Khi bị chiếm giữ sổ đỏ, bạn có thể báo mất sổ đỏ để được cấp mới. 

Related Posts