Link tải file Doc: Tải mẫu giấy ủy quyền công ty cho phó giám đốc

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho phó giám đốc hay mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân dùng để chính thức chuyển giao quyền hạn và trách nhiệm từ người ủy quyền (thường là giám đốc hoặc chủ tịch) cho phó giám đốc. Điều này cho phép phó giám đốc có quyền hành động và ra quyết định thay mặt cho người ủy quyền trong một số lĩnh vực xác định. Mẫu giấy ủy quyền công ty giúp định rõ vai trò và trách nhiệm của phó giám đốc. Điều này giúp tạo ra một nền tảng rõ ràng để phó giám đốc thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm được ủy quyền một cách chính xác và đồng nhất. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm mẫu giấy ủy quyền công ty trong bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho phó giám đốc
Mẫu giấy ủy quyền công ty cho phó giám đốc

Tải xuống mẫu giấy ủy quyền công ty cho phó giám đốc

Nội dung mẫu giấy ủy quyền công ty cho phó giám đốc

Dưới đây là một mẫu giấy ủy quyền công ty cho phó giám đốc. Lưu ý rằng đây chỉ là một mẫu tham khảo và bạn nên điều chỉnh nó phù hợp với yêu cầu và quy trình của công ty của bạn.

[Logo công ty]

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: [Tên công ty]

Tôi, [Họ và tên], [Chức vụ] của công ty [Tên công ty], địa chỉ [Địa chỉ công ty], thông qua tài liệu này ủy quyền cho ông/bà [Họ và tên], [Chức vụ] của công ty chúng tôi, để đại diện và hành động thay mặt tôi trong các vấn đề liên quan đến công việc và quyền hạn của [Chức vụ].

Ông/bà [Họ và tên] có đầy đủ quyền hành động và quyền lợi sau đây:

 1. Đại diện cho tôi trong các cuộc họp, buổi gặp gỡ, hội đồng quản trị và các sự kiện liên quan đến công việc của tôi.
 2. Ký kết và thực hiện các hợp đồng, thoả thuận và các tài liệu pháp lý khác liên quan đến công việc và quyền hạn của tôi.
 3. Đại diện và ký tên thay mặt tôi trong các vấn đề liên quan đến quản lý nhân sự, tài chính, phê duyệt chi tiêu và các vấn đề quan trọng khác của công ty.
 4. Thực hiện tất cả các hành động khác cần thiết và liên quan đến chức vụ của tôi, dựa trên quyền hạn được ủy quyền theo quy định của công ty.

Ông/bà [Họ và tên] sẽ giữ bí mật và tuân thủ tất cả các quy định, quy tắc và quyền hạn của công ty trong quá trình đại diện cho tôi. Ông/bà cũng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các hành động và quyết định được thực hiện trong phạm vi ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và sẽ tiếp tục cho đến khi có thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt ủy quyền này từ phía tôi hoặc công ty.

Trân trọng,

[Họ và tên]
[Chức vụ]
[Ngày tháng năm]

Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy ủy quyền công ty cho phó giám đốc

Dưới đây là hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy ủy quyền công ty cho phó giám đốc:

Bước 1: Thông tin đầu mẫu

 • Bắt đầu mẫu giấy ủy quyền bằng việc ghi tên và logo của công ty ở phần đầu.
 • Địa chỉ công ty cũng nên được ghi rõ và chính xác.

Bước 2: Giới thiệu người ủy quyền

 • Đưa ra phần giới thiệu về người ủy quyền bằng cách ghi tên, chức vụ và công ty của bạn.
 • Nêu rõ rằng bạn đang ủy quyền cho phó giám đốc công ty.

Bước 3: Nêu rõ quyền hạn ủy quyền

 • Liệt kê các quyền hạn mà phó giám đốc được ủy quyền thực hiện.
 • Các quyền hạn này có thể bao gồm đại diện trong cuộc họp, ký kết hợp đồng, quản lý nhân sự, tài chính, và các quyết định quan trọng khác.
 • Thể hiện rõ rằng phó giám đốc có đầy đủ quyền hành động và quyền lợi trong phạm vi ủy quyền.

Bước 4: Cam kết và trách nhiệm

 • Yêu cầu phó giám đốc tuân thủ các quy định, quy tắc và quyền hạn của công ty khi thực hiện quyền hạn ủy quyền.
 • Đảm bảo rằng phó giám đốc giữ bí mật và chịu trách nhiệm về các hành động và quyết định trong phạm vi ủy quyền.

Bước 5: Thời gian hiệu lực và chấm dứt ủy quyền

 • Xác định thời gian bắt đầu của ủy quyền, thường là ngày ký.
 • Đưa ra một điều khoản về cách chấm dứt ủy quyền, thông qua việc thông báo bằng văn bản từ người ủy quyền hoặc công ty.

Bước 6: Ký tên và ngày tháng

 • Cuối cùng, để chứng thực mẫu giấy ủy quyền, yêu cầu người ủy quyền ký tên và ghi rõ chức vụ của họ.
 • Ghi lại ngày tháng khi giấy ủy quyền được ký.

Lưu ý khi soạn thảo mẫu giấy ủy quyền công ty

Khi soạn thảo mẫu giấy ủy quyền công ty cho phó giám đốc, dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

 • Mẫu giấy ủy quyền cần được viết một cách rõ ràng, chính xác và dễ hiểu. Sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp và tránh sử dụng các thuật ngữ phức tạp hoặc mơ hồ.
 • Mô tả chi tiết vai trò và quyền hạn mà phó giám đốc được ủy quyền thực hiện. Liệt kê các hoạt động cụ thể mà phó giám đốc có thể thực hiện và đưa ra hạn chế nếu cần thiết.
 • Kiểm tra các quy định và quy trình nội bộ của công ty để đảm bảo rằng mẫu giấy ủy quyền tuân thủ đầy đủ các yêu cầu và quy định của công ty.
 • Đảm bảo rằng mẫu giấy ủy quyền ghi rõ thông tin cá nhân của người ủy quyền và phó giám đốc, bao gồm tên, chức vụ và liên hệ.
 • Đưa ra một điều khoản yêu cầu phó giám đốc giữ bí mật về thông tin công ty và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin.
 • Xác định thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của ủy quyền. Đưa ra một quy định về cách chấm dứt ủy quyền, bằng cách thông báo bằng văn bản từ người ủy quyền hoặc công ty.
 • Mẫu giấy ủy quyền cần có không chỉ chữ ký của người ủy quyền mà còn cả ngày tháng khi giấy ủy quyền được ký.
 • Trước khi sử dụng mẫu giấy ủy quyền, hãy đảm bảo kiểm tra lại để đảm bảo rằng tất cả các thông tin và yêu cầu quan trọng đều được bao gồm và đúng.

Câu hỏi thường gặp:

Mẫu giấy uỷ quyền cho phó giám đốc ký hợp đồng có cần công chứng không?

Giấy ủy quyền được xác lập theo sự thỏa thuận đôi bên. Vậy nên, phải xác định rõ trường hợp ủy quyền đó chịu sự điều chỉnh của văn bản pháp luật nào, để xác định cụ thể xem trong trường hợp lập giấy ủy quyền có cần công chứng không.

Thời hạn của giấy uỷ quyền công ty cho phó giám đốc là bao lâu?

Theo quy định tại Điều 563 Bộ luật Dân sự năm 2015, thời hạn ủy quyền sẽ do các bên thỏa thuận; hoặc do pháp luật quy định.
Nếu như không có thỏa thuận; và pháp luật cũng không có quy định thì hợp đồng ủy quyền sẽ có hiệu lực là 1 năm, kể từ ngày xác lập ủy quyền.

✅ Mẫu đơn: 📝 Mẫu giấy ủy quyền công ty cho phó giám đốc
✅ Định dạng: 📄 File Word
✅ Số lượng file: 📂 1
✅ Số lượt tải: 📥 +1000

Related Posts