Link tải file Doc: Mẫu hợp đồng cộng tác viên hướng dẫn du lịch

Trong hoạt động du lịch, để gưới thiệu và hướng dẫn khách du lịch tại một số địa phương thì công ty du lịch sẽ thường tuyển cộng tác viên hướng dẫn du lịch. Theo đó, cả hai bên sẽ ký hợp đồng cộng tác viên hướng dẫn du lịch kết. Hợp đồng cộng tác viên hướng dẫn du lịch sẽ ghi nhận thỏa thuận của hai bên về công việc và thù lao. Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu hợp đồng cộng tác viên hướng dẫn du lịch mới, chuẩn. Hãy tải xuống mẫu hợp đồng cộng tác viên hướng dẫn du lịch dưới bài viết này của Biểu mẫu luật nhé.

Cộng tác viên là ai?

Công tác viên là một hình thức tuyển dụng lao động mới mẻ. Những năm gần đây, việc sử dụng công tác viên thực hiện các công việc ngắn hạn, ít thường xuyên là một hoạt động thường thấy tại các công ty, doanh nghiệp.

Công tác viên được biết đến là những người làm việc một cách tự do, không thuộc biên chế chính thức của bất cứ một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nào. Thời gian làm việc không bị gò bó, không chịu sự quản lý, điều hành của nơi làm việc, không gian và thị trường công việc rất rộng.

Có mấy loại hợp đồng cộng tác viên hướng dẫn du lịch?

Hợp đồng cộng tác viên hướng dẫn du lịch được ký kết phải thể hiện được rõ bản chất của sự thỏa thuận. Theo đó, cả hai bên sẽ đảm bảo được quyền và nghĩa vụ của mình. Hiện nay thị trường lao động xuất hiện 02 hình thức cộng tác viên, đó là cộng tác viên theo quan hệ lao động và cộng tác viên theo quan hệ dân sự. Tùy vào nhu cầu mà công ty, doanh nghiệp khi thuê cộng tác viên có thể thỏa thuận ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ.

Hợp đồng cộng tác viên hướng dẫn du lịch là hợp đồng lao động

Căn cứ Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

Điều 13. Hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

2. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.”

Nếu cần phải quản lý, điều hành, giám sát trực tiếp việc thực hiện công việc của cộng tác viên thì các bên có thể ký hợp đồng lao động. Trong đó cộng tác viên chịu sự ràng buộc nhất định theo nội quy, quy chế làm việc của công ty thì cộng tác viên được xem như đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Lúc này, hợp đồng cộng tác viên hướng dẫn du lịch sẽ được coi là hợp đồng lao động và phải tuân thủ các quy định trong Bộ Luật lao động 2019.

Hợp đồng cộng tác viên hướng dẫn du lịch là hợp đồng dịch vụ

Căn cứ Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng dịch vụ như sau:

Điều 513. Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.”

Theo đó, nếu nhà tuyển dụng cộng tác viên làm việc theo dự án, chương trình, mà cộng tác viên không bị ràng buộc bởi các nội quy, quy chế của nhà tuyển dụng; thời gian, địa điểm làm việc thường tự do; thù lao được trả theo công việc được giao, tạm ứng và thanh toán khi hoàn thành công việc.

Lúc này, bản chất của hợp đồng cộng tác viên hướng dẫn du lịch là hợp đồng dịch vụ và chịu sự điều chỉnh của pháp luật dân sự.

Tải thêm nếu bạn cần Mẫu hợp đồng cộng tác viên dịch thuật

Mẫu hợp đồng cộng tác viên hướng dẫn du lịch

Mẫu Hợp đồng cộng tác viên hướng dẫn du lịch với hình thức là hợp đồng lao động

Mẫu Hợp đồng cộng tác viên hướng dẫn du lịch là hợp đồng dịch vụ

Các lưu ý khi viết hợp đồng cộng tác viên hướng dẫn du lịch

Khi viết hợp đồng cộng tác viên hướng dẫn du lịch thì hai bên cần soan thảo hợp đồng một cách chi tiết, cụ thể các vấn đề quan trọng để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mình. Do đó, khi viết hợp đồng cộng tác viên hướng dẫn du lịch cần lưu ý đến một số vấn đề quan trọng trong nội dung hợp đồng. Biểu mẫu luật xin hướng dẫn các lưu ý khi soạn thảo hợp đồng cộng tác viên như sau:

  • Nội dung thỏa thuận, thời gian thực hiện;
  • Thông tin cá nhân;
  • Mức thanh toán, chi phí;
  • Trách nhiệm của hướng dẫn viên (đặc biệt quan trọng);
  • Các trường hợp phạt vi phạm, trở ngại khách quan mà các bên có thể lường trước gây ảnh hưởng tới quá trình du lịch;
  • Các dịch vụ, chương trình phát sinh trong quá trình hướng dẫn;
  • Các kết thúc hợp đồng, thỏa thuận.

Trên đây là “Mẫu hợp đồng cộng tác viên hướng dẫn du lịch” của Biểu mẫu luật. Hy vọng giúp ích cho bạn trong công việc.

Câu hỏi thường gặp

Cộng tác viên có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Nếu Hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng lao động thì Hợp đồng lao động được điều chỉnh bởi Bộ luật Lao động 2019. Vì thế, người lao động phải tham gia chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp..
Trường hợp Hợp đồng với cộng tác viên là hợp đồng dịch vụ thì cộng tác viên không phải là người lao động. Vì vậy không áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… như đối với người lao động.

Chủ thể tham gia hợp đồng cộng tác viên là ai?

Căn cứ theo quy định tại điều 15 Bộ luật Lao động 2012 thì chủ thể tham gia hợp đồng cộng tác viên bao gồm: người lao động và người sử dụng lao động theo đó:
– Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.
– Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

✅ Mẫu hợp đồng: 📝 cộng tác viên hướng dẫn du lịch
✅ Định dạng: 📄 File Word
✅ Số lượng file: 📂 1
✅ Số lượt tải: 📥 +1000

Related Posts