Link tải file Doc: Mẫu đơn chuyển sinh hoạt đảng về gần nhà chi tiết năm 2023?

Xin chào Biểu mẫu luật, tôi thường xuyên theo dõi trang biểu mẫu luật về thấy Biểu mẫu luật hay tư vấn về các mẫu đơn do nay tôi mong muốn được tư vấn một vấn đề. Tôi quê ở Nam Định nhưng đang sinh sống và làm việc tại Hà Giang. Sắp tới tôi có lệnh điều chuyển công tác về gần nhà. Tôi cũng là một Đảng viên nên phải chuyển cả sinh hoạt đảng nữa. Biểu mẫu luật có thể cung cấp cho tôi mẫu đơn chuyển sinh hoạt đảng về gần nhà được không? Rất mong nhận được tư vấn.

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi hỏi cho chúng tôi. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé

Mẫu đơn chuyển sinh hoạt đảng về gần nhà

Hiện nay việc chuyển sinh hoạt đảng là điều rất bình thường, chẳng hạn khi công chức thay đổi công việc hoặc chuyển đến nơi ở mới. Mẫu đơn xin thuyên chuyển sinh hoạt đảng được dùng để thuận tiện cho việc quản lý đảng viên khi cần thay đổi nơi cư trú, địa điểm làm việc

Mời bạn xem thêm về: mẫu đơn xin nghỉ việc 1 ngày được chúng tôi cập nhật mới theo quy định hiện nay.

Cách điền mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt đảng như sau:

 • Thông tin Đảng bộ, chi bộ phải ghi ở bên trái của văn bản
 • Chữ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM sẽ được ghi ở bên góc phải của văn bản đó cùng với ngày tháng năm viết đơn
 • Kính gửi: phần này sẽ là kính gửi đảng ủy và kính gửi chi bộ đảng nơi bạn đang công tác
 • Ghi rõ đầy đủ họ và tên người làm đơn
 • Ghi rõ ngày tháng năm sinh, quê quán của người làm đơn theo giấy khai sinh
 • Ghi cụ thể tên của chi bộ nơi Đảng viên đang sinh hoạt
 • Hiện đang sinh hoạt tại: ghi rõ nơi sinh hoạt đảng hiện tại của người làm đơn khi chưa xin chuyển
 • Để thuận tiện cho việc công tác và sinh hoạt Đảng, nay tôi là đơn này kính đề nghị Chi bộ ………………………. và Đảng ủy………………………….cho phép tôi được chuyển đến sinh hoạt Đảng tại Chi bộ…………………….thuộc Đảng ủy………………………………….: ghi rõ tên Đảng ủy, Chi bộ cũ và tên Đảng ủy, Chi bộ mới nơi sắp chuyển tới
 • Tiếp đó, người viết đơn xin miễn sinh hoạt đảng sẽ ký và ghi rõ họ và tên của mình.

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức như thế nào?

Khi đảng viên muốn thay đổi nơi hoạt động Đảng của mình thì phải có quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền nêu rõ lý do thay đổi công tác trước khi thay đổi nơi hoạt động đảng của bản thân. Ngoài ra, đảng viên phải lưu giữ hồ sơ chuyển hoạt động đảng, khi mất giấy chuyển giao, hồ sơ sinh hoạt đảng phải báo cáo để xem xét và lập lại hồ sơ.

Khi thực hiện chuyển sinh hoạt đảng sang chi bộ khác hoặc về nơi cư trú thì cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đảng viên có quyết định chuyển công tác hoặc chuyển nơi cư trú lâu dài thì phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định chuyển công tác có hiệu lực hoặc thay đối nơi cư trú;

Trường hợp đảng viên chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài đảng bộ huyện, tỉnh thì cấp ủy huyện nơi có đảng viên chuyển đi phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng.

Trường hợp đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tỉnh uỷ khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì ban tổ chức tỉnh uỷ làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

Bước 2: Đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi uỷ nơi chuyển đến trong vòng 30 ngày kể từ ngày giới thiệu chuyển đi;

Cấp ủy nơi đảng viên đang sinh hoạt và công tác làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ, giao cho đảng viên trực tiếp mang theo để báo cáo với tổ chức đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đảng khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên.

Không chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên đang trong thời gian bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra còn có thể chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời

Theo Mục 6.3 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 về thi hành Điều lệ Đảng về chuyển sinh hoạt Đảng như sau:

Khi đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm; khi được cử đi học tập trung ở các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng đến 2 năm, sau đó lại trở về đơn vị cũ thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới. Trường hợp đặc biệt do Ban Bí thư quy định.

Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời có nhiệm vụ và quyền hạn:

 • Ở nơi sinh hoạt chính thức thì thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Điều lệ Đảng; ở nơi sinh hoạt tạm thời thì trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử.
 • Nếu cần kéo dài thời hạn sinh hoạt đảng tạm thời thì đảng viên phải báo cáo với cấp uỷ đảng nơi đảng viên đang sinh hoạt tạm thời để xin gia hạn, đồng thời báo cáo với tổ chức đảng nơi sinh hoạt chính thức.
  c) Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời không tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt tạm thời mà tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt chính thức; đóng đảng phí ở chi bộ nơi sinh hoạt đảng tạm thời.
  Cấp uỷ viên khi chuyển sinh hoạt tạm thời thì vẫn là cấp uỷ viên nơi sinh hoạt chính thức.
  d) Nếu có từ 3 đảng viên chính thức trở lên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời để học theo lớp, theo khoá ở cơ sở đào tạo hoặc đến công tác biệt phái trong một đơn vị trực thuộc đơn vị cơ sở, thì đảng uỷ nơi tiếp nhận đảng viên ra quyết định thành lập chi bộ sinh hoạt tạm thời và chỉ định chi uỷ, bí thư, phó bí thư của chi bộ đó.
  Nhiệm vụ của chi bộ sinh hoạt tạm thời là lãnh đạo đảng viên trong chi bộ thực hiện nghị quyết của cấp uỷ cấp trên, quản lý đảng viên, thu nộp đảng phí và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do cấp uỷ cấp trên giao.

Chúng tôi đã gửi tới khách hàng thông tin về ấn đề “Mẫu đơn chuyển sinh hoạt đảng về gần nhà″ đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Biểu mẫu luật luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như tư vấn pháp lý, soạn thảo mẫu đơn… Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Chuyển sinh hoạt đảng chính thức được thực hiện trong trường hợp nào?

Theo quy định tại Tiểu mục 6.3 Mục 6 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, việc chuyển sinh hoạt đảng chính thức được thực hiện trong các trường hợp như sau:
Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới.
Đảng viên được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên.
Đảng viên thay đổi nơi cư trú lâu dài.
Bên cạnh đó, trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú, đảng viên phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

Đảng viên không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng mà không có lý do chính đáng trong thời hạn quy định bị xử lý như thế nào?

Đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng phải có trách nhiệm nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng cho cấp ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đến kiểm tra trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được phiếu báo chuyển sinh hoạt hoặc từ ngày đảng viên nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng.
Trường hợp đảng viên không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt trong thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng thì cấp ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đến làm văn bản báo cáo cấp ủy có thẩm quyền. Theo đó, cấp ủy có thẩm quyền nơi có đảng viên chuyển đến ra quyết định xóa tên đảng viên đó với lý do “tự ý bỏ sinh hoạt đảng”.
Việc xóa tên đảng viên được gửi thông báo đến chi bộ và cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi đảng viên chuyển đi.
Như vậy, đảng viên không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng trong thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng thì xe bị xóa tên khỏi đảng. Hình thức xử lý này cũng được áp dụng đối với nộp chậm hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng quá thời gian quy định.

✅ Mẫu đơn: 📝 chuyển sinh hoạt đảng
✅ Định dạng: 📄 File Word
✅ Số lượng file: 📂 1
✅ Số lượt tải: 📥 +1000

Related Posts