Link tải file Doc: Mẫu biên bản nghiệm thu tổ chức sự kiện.DOCx (word)

Khi thuê dịch vụ tổ chức sự kiện, để kiểm tra chất lượng công việc thì cần phải lập biên bản nghiệm thu tổ chức sự kiện. Mẫu biên bản nghiệm thu tổ chức sự kiện cần có đày đủ những nội dung cần thiết để đảm bảo rõ ràng, cụ thể những vấn đề đã hoàn thành hoặc còn tồn tại. Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu biên bản nghiệm thu tổ chức sự kiện đầy đủ, chi tiết. Hãy tham khảo Mẫu biên bản nghiệm thu tổ chức sự kiện dưới đây của Biểu mẫu luật nhé.

Mẫu biên bản nghiệm thu tổ chức sự kiện
Mẫu biên bản nghiệm thu tổ chức sự kiện

Biên bản nghiệm thu tổ chức sự kiện là gì?

Biên bản nghiệm thu tổ chức sự kiện là biên bản do các đơn vị, tổ chức lập ra nhằm mục đích chứng minh sự kiểm nghiệm và bàn giao giữa 02 bên dựa trên những tiêu chuẩn, thỏa thuận trước đó. Nghĩa là Biên bản nghiệm thu tổ chức sự kiện chỉ được lập ra khi công việc đã hoàn thành một phần hoặc toàn bộ. Nghiệm thu giúp cá nhân, doanh nghiệp kiểm tra chất lượng sản phẩm, dự án, dịch vụ trước khi bàn giao, áp dụng cho khách hàng.

Nội dung Biên bản nghiệm thu tổ chức sự kiện thường bao gồm các nội dung sau:

– Tên công việc được nghiệm thu tổ chức sự kiện

– Thời gian và địa điểm nghiệm thu tổ chức sự kiện;

– Thành phần ký biên bản nghiệm thu tổ chức sự kiện;

– Kết luận nghiệm thu tổ chức sự kiện;

– Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu tổ chức sự kiện;

– Phụ lục kèm theo (nếu có).

Vai trò của biên bản nghiệm thu

Vai trò của biên bản nghiệm thu tổ chức sự kiện cụ thể như sau:

1. Biên bản nghiệm thu hoàn thành

Biên bản nghiệm thu hoàn thành được lập ra nhằm để ghi chép việc nghiệm thu sự kiện và đi vào hoạt động, nêu rõ các hạng mục, địa điểm, thành phần tham gia và đánh giá dự án nghiệm thu.

Biên bản cần phải trình bày rõ ràng dự án, kết luận có chấp nhận đưa vào sử dụng hay không. Nếu kết quả nghiệm thu cho rằng dự án không thể hoạt động thì phải nêu rõ yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện để có phương pháp chỉnh sửa kịp thời.

2. Biên bản nghiệm thu khối lượng

Nội dung cũng tương tự với biên bản nghiệm thu hoàn thành, nhưng chủ yếu dùng làm căn cứ đánh giá về chất lượng công việc của người thực hiện.

Mẫu biên bản nghiệm thu tổ chức sự kiện

Những lưu ý trong mẫu biên bản nghiệm thu tổ chức sự kiện

Biên bản nghiệm thu có vai trò hết sức quan trọng trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, thi công công trình, đây được xem như là căn cứ để đánh giá chất lượng của công trình cũng như các công việc hoàn thành công trình và năng lực làm việc, thi công và lắp đặt của đơn vị thi công và nhà thầu xây dựng.

Trong biên bản nghiệm thu tổ chức sự kiện cần lưu ý một số vấn đề như sau:

– Nội dung nghiệm thu cần chính xác, cụ thể

– Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc việc nghiệm thu làm căn cứ xác minh khi cần

– Kết luận sau khi nghiệm thu: trình bày chi tiết lại kết quả của quá trình nghiệm thu

– Ở cuối các mẫu văn bản nghiệm thu cần phải có chữ ký của các bên có tham gia và thẩm quyền chức trách.

Trên đây là “Mẫu biên bản nghiệm thu tổ chức sự kiện“. Hy vọng giúp ích cho bạn trong công việc.

Câu hỏi thường gặp

Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng được cấp khi nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 9.4 Điều 9 Phần 3 Phụ lục 4 được ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD quy định về biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng như sau:
Việc thực hiện các nghĩa vụ của Nhà thầu sẽ không được coi là đã hoàn thành nếu Nhà thầu chưa được Chủ đầu tư cấp Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, nêu rõ ngày mà Nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vụ của mình theo đúng hợp đồng.
Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) sẽ cấp Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng trong khoảng thời gian sau ngày hết hạn của Thời hạn thông báo sai sót hoặc ngay sau khi Nhà thầu đã cung cấp tất cả các tài liệu của Nhà thầu và đã hoàn thành và thử nghiệm khi hoàn thành tất cả công trình, hạng mục công trình bao gồm cả việc sửa chữa các sai sót.

Biên bản nghiệm thu cần phải có nhừn nội dung gì?

Mỗi ngành nghề, lĩnh vực nhất định sẽ có những biên bản nghiệm thu khác nhau. Tuy nhiên, Biên bản nghiệm thu nào cũng cần phải có tên doanh nghiệp/người nghiệm thu; thông tin 02 bên; hạng mục nghiệm thu.
Biên bản nghiệm thu sẽ phải có chữ ký của bên nghiệm thu và bên bàn giao để bảo đảm biên bản đó được công nhận.
Ngoài ra, các Biên bản nghiệm thu mang tính kỹ thuật nên cần có nội dung thực hiện thử nghiệm để nghiệm thu hay nội dung tham chiếu các tiêu chí đánh giá thông số kỹ thuật để từ đó đưa ra kết quả nghiệm thu một cách thuyết phục.

✅ Mẫu biên bản: 📝 Nghiệm thu tổ chức sự kiện
✅ Định dạng: 📄 File Word, File PDF
✅ Số lượng file: 📂 1
✅ Số lượt tải: 📥 +1500

Related Posts